Välkommen

Varaslättens Lagerhus erbjuder Spannmål, Utsäde, Gödsel och Växtskydd av högsta kvalitet för lantbrukarnas växtodling.2018-11-04

Utsäde och vallfrö

Här hittar ni vårutsädesguiden 2019, laddad med information om utsäde och vallfrö. Kontakta oss för att säkra ditt utsädes behov!

2018-08-24

Information om skörden och våra kontraktsalternativ för spannmål.

Den rekordtidiga tidiga skörden är i princip slut och vi kan börja summera volymer och kvalitéer. Höstspannmålen har stått emot värmen och torkan bäst och skördnivåerna varierar en hel men ett skördetapp på ca 25 av beräknad volym.

2018-08-13

Extra öppet i Tråvad!

På fredag 7/9 har silo Tråvad öppet till 18.00!

2018-06-27

Ny reduktionsplikt för bränsle träder ikraft 1 juli!

Den nya reduktionsplikten innebär att bränslebolag måste reducera emissionerna (utsläppen) genom iblandning av fossilfria bränslen i diesel samt bensin.

2018-05-31

Varaslättens Lagerhus delar ut 17,7 miljoner i efterlikvid till sina lantbrukare!

Varaslättens lagerhus ägs av ca 1900 lantbrukare i Västra Götaland som får dela på 17,7 (14,2) miljoner i efterlikvid. Vi gör ett starkt bokslut med ett resultat efter finansiella poster på 31,5 miljoner (24,8) och omsättningen ökar till 712 miljoner (687), säger VD Per Ullberg. Personalens stora engagemang tillsammans med ett stort förtroende hos våra lantbrukare skapar detta resultat tillsammans.


 

Säljare

Magnus
Växtodling
0512-300468
Camille
Olja
0512-300465
Mikael
Växtodling
0512-300460
Elin
Växtodling
0512-300469
Andreas
Växtodling
0512-300455
Johanna
Växtodling
0512-300458
Peter
Växtodling
0512-300454
Karl
Spannmål
0512-300459
 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>